27 Temmuz 2019 Cumartesi

Kıdem Tazminatı Hesapla

Kıdem Tazminatı Hesapla


Çalışanların işten ayrılmaları durumunda almaları gereken kıdem tazminat bedeli hesaplanırken her yıl değişik tavan miktarları söz konusudur. Aldıkları maaş tavan bedelinden yüksek olan çalışanlar her yıl için tavan ücretince kıdeme hak kazanmaktadır. Maaşın ne kadar olduğu, tavan fiyatının üzerinde olup olmadığı bu noktada önem arz etmektedir. Her yıl değişiklik gösteren tavan fiyatları 1 Ocak 2018 itibari ile yıllık tutar olarak 5.001,76 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı nedir?

Çalışan kişinin belirli sebeplere bağlı olarak iş yerinden ayrılması durumunda 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminat biçimi kıdem tazminat olarak ifade edilmektedir. Ancak kendi isteği ile işyerinden ayrılma kararı alan çalışanlar bu tazminattan yararlanamamaktadır. Alınabilecek durumlar:

·   Sözleşmenin feshi,
·         Kadın çalışanın evlenmesi üzerine bir yıl içerisinde çalışmanın kendi isteği ile sona ermesi,
·         İşçi ölümü sebebi ile tazminat ödemesi yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra işçilerin de işi bırakmaları durumunda bazı zamanlarda kıdem tazminatı almaları mümkün olabilmektedir. Bu durumlara bakmak gerekirse:
·         Ağır çalışma koşullarına bağlı olarak sağlığın bozulması,
·         İstifaya zorlanma durumunda mobbing ya da psikolojik baskı uygulanması,
·         Ücretin sözleşmede belirtilen tutardan daha az ödenmesi,
·         Ek ücret alacaklarının ödenmemesi (mesai gibi),
·         Sigortanın geç ve eksik bildirilmesi,
·         SGK’ya giriş çıkış yapılması,
·         Bayramlarda çalışma karşılığında ücretin ödenmemesi,
·         Yıllık izinlerin kullandırılmaması,
·         Evlilik nedeni ile işin bırakılması,
·         Askerlik nedeni ile işten ayrılınması,
·         İşin durmasına neden olan sebeplerde işveren kıdem tazminat ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Çalışan kişinin işe başlama tarihi baz alınarak hizmet sözleşmesinin devam süresince her yıl için işveren tarafından işçiye otuz gün brüt ücret tutarı kadar kıdem tazminat ödemişi yapılmaktadır. Bir yıldan daha fazla olan süreler için de aynı oranlar üzerinden ödeme yapılmaktadır. Kıdem tazminatı hesaplamalarında kesintiye uğrayan tek husus damga vergisi olarak belirtilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamalarında asıl ücretin tavanı söz konusu olmaktadır. Tavan bedeli her yıl değişiklik göstermekte ve devlet tarafından revize edilmektedir.

İlgili Link : İcra Nedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme